Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Rovnanikova 90Nádherného životného jubilea 90. rokov sa dnes dožíva pani Mária Rovňaníková od Dubači.

Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania a priložili k prianiu krásne blahoželanie:

Pri Vašom krásnom výročí, slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím.
Žite dlho medzi nami, kým Vás máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k narodeninám....