TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Skornikova 90

Nádherného životného jubilea 90. rokov sa dožila pani Štefánia Škorníková z osady U Muchov. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania. K životnému jubileu prišli zagratulovať aj jej najbližší.

 Nech máte život ako sen,
užívajte si každý deň.
Od starostí žiadne vrásky,
v každej chvíli veľa lásky.