TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Sobcakova 01Nádherného životného jubilea 90. rokov sa dňa 20. 04. 2022 dožíva naša občianka pani Anna Sobčáková z Korne od Sobčákov. K životnému jubileu sme jej popriali s pani matrikárkou pevné zdravie, božie požehnanie a radosť zo svojich blízkych.

V deň Vašich krásnych narodenín prišli sme k Vám s pozdravením,

nech Vám láska srdce hreje,

nech Vám nikdy smutno nie je,

nech Vám Pán Boh ako sám vie,

ráči dopriať pevné zdravie.

Sobcakova 01