TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Bohacikova 003Dňa 19. 06. 2021 sa dožila krásneho životného jubilea 100 rokov naša najstaršia obyvateľka obce pani Mária Boháčiková. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania. K životnému jubileu prišli zagratulovať aj jej najbližší. Pravnučky spolu so zaťom venovali oslávenkyni krásny hudobný darček.

 

 

 

Tieto krásne ruže patria dnes vám,
nech každý lupienok blahoželá vám.
Preto ich kladieme v duchu na váš stôl,
aby váš život krásny a šťastný bol.
Všetko najlepšie k narodeninám praje starostka obce.

 

Bohacikova 001                                     

Bohacikova 002 

    Bohacikova 006       

              Bohacikova 005