Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár

Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a od pondelka pokračuje liturgické obdobie „cez rok“. Od pondelka sa modlíme modlitbu „Anjel Pána“.

Májová pobožnosť býva v kostole vo všedné dni pred sv. omšou a v nedeľu o 18.00.

V pondelok (29.5.) je podľa zvyku Svätodušný pondelok a zároveň spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

Vo štvrtok (1.6.) je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza.

V sobotu (3.6.) je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.

Poriadok sv. omší, celodenná poklona, ofera

Nasledujúce dni pondelok až sobotu budú sv. omše o 18.00. Od pondelka do piatka na sv. omše pozývame zvlášť prvoprijímajúce deti a ich príbuzných.

Budúca nedeľa (4.6.) je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30. Po 2. sv. omši, ktorá začína o 9.30, bude celodenná farská poklona. Ukončenie poklony bude o 18.00 s Litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu a záverečným eucharistickým požehnaním. Nájdime si na budúcu nedeľu čas na stretnutie s Kristom v Eucharistii. Na jednotlivé hodiny sa môžete zapísať v sakristii.

Na budúcu nedeľu (4.6.) bude po sv. omšiach prvonedeľná ofera pre potreby kostola. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

1. piatok v mesiaci

Na budúci týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Ctitelia B. Srdca Ježišovho si môžu vykonať  sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.

Nevládnych a chorých farníkov navštívim vo štvrtok (1.6.) doobeda od 9.00.

Žiaci a študenti sa môžu vyspovedať vo štvrtok (1.6.) od 12.30 do 13.30, keď pôjdu zo školy.

V piatok spovedáme od 17.00 do večernej sv. omše, ktorá začína o 18.00. Adorácia na 1. piatok začne od 17.00.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú vo Farnosti Turzovka prijať Ladislav Papik, z Korne a Martina Reguliová, z Čadce-Kýčerky. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Chylov a Vŕšku.