Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Svetový deň a zbierka

Dnes je 57. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Po sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. Za každý Váš milodar už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Liturgický kalendár

V piatok (26.5.) je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.

Na budúci týždeň v stredu, v piatok a v sobotu sú Letné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za nové duchovné povolania.

Poriadok sv. omší

Sv. omše budú v pondelok, piatok a v sobotu o 18.00. V utorok, stredu a vo štvrtok o 6.45.

Budúca nedeľa (28.5.) je slávnosťou Zoslania Ducha Svätého (Turíce) a v našej farnosti sa uskutoční aj Slávnosť Prvého sv. prijímania. Sv. omša pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných začne o 10.00. Prosíme tých, ktorí nemajú v rodine prvoprijímajúce dieťa, aby prišli na sv. omšu v sobotu večer o 18.00, alebo v nedeľu na rannú sv. omšu o 7.45. Zahrňme všetky prvoprijímajúce deti a ich rodiny do svojich modlitieb.

Sv. spoveď prvoprijímajúcich

V sobotu (27.5.) o 9.00 bude v Kostole v Korni sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných.

Pobožnosti

Májová pobožnosť býva v kostole v pondelok až sobotu pred sv. omšou a v nedeľu o 18.00.

Novénu k Duchu Svätému sa modlíme v kostole po sv. omšiach.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Rabčan a Veronika Straková, bývajúci v Čadci. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Upratovanie

V sobotu po sv. spovedi prosíme o upratovanie kostola a okolia pred kostolom rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí.