Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii jarnej púte na Živčákovej: p. kostolníčke, miništrantom, farskému spevokolu, p. starostke, hasičom, usporiadateľom, ktorí zabezpečovali dopravu a tiež poriadok a technické veci v kostole, obsluhe z Penziónu Korzo za prípravu pohostenia pre pozvaných hostí. Vašu námahu a starostlivosť nech odmení na príhovor Panny Márie Matky Cirkvi dobrotivý Pán Boh. Za všetkých bude na budúcu nedeľu (21.5.) o 9.30 obetovaná sv. omša.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa je aj Dňom matiek. Spomeňme si na naše mamy, nezabúdajme na nich v našich modlitbách a poďakujme im za ich lásku a obetavosť. Po sv. omši o 9.30 bude krátky kultúrny program venovaný mamám s malým občerstvením.

Liturgický kalendár

Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za úrodu.

V utorok (16.5.) je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

Vo štvrtok (18.5.) je slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.

Poriadok sv. omší a zbierka

Sv. omše budú v pondelok, v piatok a v sobotu o 18.00. V utorok a v stredu o 6.45. Vo štvrtok (na sviatok) budú sv. omše ráno o 6.45 a večer o 18.00.

Na budúcu nedeľu (21.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá. Za každý Váš milodar už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Pobožnosti

Májová pobožnosť býva v kostole v pondelok až v sobotu pred sv. omšou a v nedeľu o 18.00.

Od piatka (19.5.) sa po sv. omšiach budeme v kostole modliť Novénu k Duchu Svätému.

Prvoprijímajúce deti

Na budúcu nedeľu (21.5.) pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu, ktorá začína o 9.30. Po sv. omši bude 2. nácvik na slávnosť Prvého sv. prijímania.

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Cipla, Mrnúsa, Mravca, Študenta a Sučika