Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár

V utorok (25.4.) je sviatok sv. Marka, evanjelistu.

V sobotu (29.4.) je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Od pondelka začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Na budúcu 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého pastiera (30.4.) bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.

Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pobožnosť bude pri adorácii v piatok (28.4.).

Poriadok sv. omší

Sv. omše budú v pondelok a v piatok večer o 18.00. V utorok, v stredu a vo štvrtok ráno o 6.45.

V sobotu bude sv. omša o 11.00, pri ktorej prvý krát prijmú do svojho srdca Pána Ježiša Timea Palicová a Kamila Mikulová. Večerná sv. omša v sobotu nebude!

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Dubači.