Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Svätý týždeň

Palmovou nedeľou vstupujeme do Svätého týždňa. Sv. omše a obrady budú podľa nasledovného poriadku:

V pondelok bude sv. omša ráno o 6.45. V utorok bude o 13.00 pohrebná sv. omša za + Veroniku Smažákovú. V stredu bude sv. omša večer o 18.00. Pol hodinu pred sv. omšami sa bude možnosť ešte vyspovedať.

Štvrtok Pánovej večere 

Sv. omša na pamiatku Pánovej večere začne o 18.00. Po jej skončení bude možnosť súkromnej adorácie do 20.00.

Piatok utrpenia Pána

Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Platí prísny pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň ich nemožno nahradiť iným skutkom pokánia!

Pobožnosť Krížovej cesty z Farského kostola na Živčákovú bude o 9.30. O 15.00 začnú Obrady  utrpenia a smrti Pána. Do 19.00 bude poklona pri Božom hrobe.

Svätá sobota

Ráno o 8.00 sa pomodlíme spoločnú modlitbu z Liturgie hodín a potom o 8.30 začne poklona pri Božom hrobe. Bude trvať do 19.15 a potom o 19.30 začne Veľkonočná vigília vo Svätej noci.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania a Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

V nedeľu na Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania budú sväté omše o 7.45, 9.30 a o 11.00. Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše o 7.45 a 9.30.

Rôzne

Cez veľkonočné sviatky je výročná ofera. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať.

Vo štvrtok (6.4.) o 17.15 budú mať miništranti v klubovni spoločné stretnutie a nácvik pred obradmi Štvrtka Pánovej večere.

Náš bohoslovec Matúš Bielčik priniesol z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre časopis bohoslovcov Gorazd. Je vzadu na stolíku, môžete si ho zobrať.

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Galušťákov.

Rozpis_bohoslužieb-Veľká_noc_2023.pdf106.23 KB