Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár

V pondelok (20.3.) je preložená slávnosť sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, ktorá sa v nedeľu nemohla sláviť kvôli 4. pôstnej nedeli.

V sobotu (25.3.) je slávnosť Zvestovania Pána. Sv. omša bude ráno o 6.45 a po nej bude krátka mariánska pobožnosť. Večerná sv. omša v sobotu nebude!

Pobožnosť Krížovej cesty, ruženec a adorácia

Pobožnosti Krížovej cesty bývajú v nedeľu po 1. sv. omši a v piatky pred sv. omšou o 16.30 a potom bude sv. omša. Na budúci piatok si pripravia pobožnosť Krížovej cesty seniori

Pred Krížovou cestou v piatok bude modlitba posv. ruženca o 16.00.

Po sv. omši v piatok bude pravidelná krátka adorácia za pokoj a mier vo svete.

Poriadok sv. omší

Sv. omše budú v pondelok a v piatok o 17.00. V utorok, v stredu, vo štvrtok a v sobotu ráno o 6.45. Budúca nedeľa je 5. pôstna. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Zmena času

Na budúcu nedeľu (26.3.) sa mení zimný čas na letný. O 2. hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na 3. hodinu letného času. Čiže budeme o hodinu kratšie spať, tak aby ste neprišli neskoro na sv. omšu.

Zbierka

Na budúcu nedeľu (26.3.) bude po sv. omšiach celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Súhradky po Murašonky.