TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Pobožnosť Krížovej cesty

Pobožnosti Krížovej cesty bývajú v nedeľu po 1. sv. omši a v piatky pred sv. omšou o 16.30 a potom bude sv. omša. Na budúci piatok si pripravia pobožnosť Krížovej cesty ženy.

Poriadok sv. omší

Sv. omše budú v pondelok, v piatok a v sobotu o 17.00, v utorok, v stredu a vo štvrtok ráno o 6.45. Budúca nedeľa je 2. pôstna Sv. omše budú o 7.45 a 9.30. Po sv. omšiach bude prvonedeľná ofera pre potreby kostola.

Kántrové dni

Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Ich obsahom je: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

1. piatok v mesiaci

Na budúci týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Ctitelia B. Srdca Ježišovho si môžu vykonať  sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.

Nevládnych a chorých farníkov budem spovedať vo štvrtok (2.3.) doobeda od 9.00. 

V piatok budem spovedať už od 15.30 do večernej sv. omše, ktorá začína o 17.00.

Adorácia na 1. piatok bude od 15.30 do 16.30 a po nej začne pobožnosť Krížovej cesty.

Nácvik na pašie

Pán organista pozýva všetkých, ktorí by chceli na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok spievať pašie, aby prišli na budúcu sobotu na nácvik, ktorý sa uskutoční po sv. omši, ktorá začína o 17.00.

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich z Komaníkovej.