TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár

V stredu (22.2.) je Popolcová streda, ktorou začíname pôstne obdobie. Sv. omša spojená s obradom značenia popolom bude o 17.00. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Nezabudnime, že v tento deň je prísny pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom môžno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; pôst od jedla zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

Poriadok sv. omší a zbierka

Sv. omše budú v pondelok, v stredu, v piatok a v sobotu o 17.00. V utorok o 6.45. Vo štvrtok bude pohrebná sv. omša o 14.00 za + Františka Škorníka. Budúca nedeľa je 1. pôstna. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach celoslovenská zbierka na charitu. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Pobožnosť Krížovej cesty

Pobožnosti Krížovej cesty budú bývať v nedeľu po 1. sv. omši a v piatky pred sv. omšou o 16.30 a potom bude sv. omša. Pred Krížovou cestou v piatok bude ešte modlitba posv. ruženca o 16.00.

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od školy po OÚ a od Peknika.