Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár

V utorok (14.2.) je sviatok sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov žilinskej diecézy, ktorá bola zriadená pred pätnástimi rokmi.

Poriadok sv. omší

Sv. omše budú v pondelok a v sobotu o 17.00. V utorok, v stredu, vo štvrtok a v piatok ráno o 6.45. V piatok večer sv. omša nebude kvôli kultúrnemu podujatiu na obecnom úrade, na ktoré pani starostka všetkých srdečne pozýva. Budúca nedeľa je 7. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Pomoc

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať  prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácií nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

Upratovanie

Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Chylov a Vŕšku.