Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár
V utorok (31.1.) je spomienka na sv. Jána Bosca, kňaza.
Vo štvrtok (2.2.) je sviatok Obetovania Pána. Pri rannej sv. omši o 6.45, bude obrad požehnania sviec (hromničiek). Prineste si so sebou sviece, ktoré požehnáme.
V piatok (3.2.) je ľubov. spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Pri sv. omši, ktorá začne o 17.00, bude Svätoblažejské požehnanie hrdla.

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok, piatok a sobotu o 17.00. V utorok, stredu a vo štvrtok ráno o 6.45. Budúca nedeľa je 4. nedeľa v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a o 9.30, pri ktorej požehnáme hudobné nástroje DFS Magdalénka z Modry a po sv. omši bude krátky koncert. Po sv. omšiach bude prvonedeľná ofera pre potreby kostola.

Prvý piatok v mesiaci
Na budúci týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Ctitelia B. Srdca Ježišovho si môžu vykonať  sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami. V piatok (3.2.) budem spovedať už od 16.00 do večernej sv. omše, ktorá začína o 17.00.

Adorácia na 1. piatok začne o 16.00. Zakončíme ju prvopiatkovou pobožnosťou pred sv. omšou, pretože po sv. omši bude Svätoblažejské požehnanie hrdla.
Nevládnych a chorých farníkov budem spovedať vo štvrtok (2.2.) doobeda od 9.00.
Žiakov a študentov budem spovedať v piatok (3.2.) od 12.30 do 13.30.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Kríža po školu a radová výstavba.
V utorok (31.1.) od 16.00 sa bude spratávať vianočný strom a betlehem. Chcem poprosiť aj mladších, keby ste prišli pomôcť. Už vopred vďaka za ochotu.