Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár a poriadok sv. omší
V pondelok (2.1.) je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi. Sv. omša bude o 17.00.
V utorok (3.1.) je ľubov. spomienka Najsv. mena Ježiš. Sv. omša bude ráno o 6.45.
V stredu (4.1.) a vo štvrtok (5.1.) bude sv. omša ráno o 6.45.
V piatok (6.1.) je slávnosť a cirkevne prikázaný sviatok Zjavenia Pána (Troch  kráľov). Sv. omše s požehnaním trojkráľovej vody budú o 7.45, 9.30 a 11.00. V nádobách si prineste čistú vodu. Po požehnaní vody, soli a kriedy kňaz každému nasype do nádoby požehnanú soľ a miništrant podá kúsok kriedy a modlitbu požehnania. Keď prídete domov, môžete si Trojkráľovou vodou pokropiť svoje príbytky a požehnanou kriedou poznačiť veraje dverí. Po dvoch rokoch budem opäť chodiť požehnávať domy. Kto ste niečo prerábali alebo ste postavili nový dom, prihláste sa po sv. omši v sakristii.
V sobotu (7.1.) bude sv. omša večer o 17.00.
Budúca nedeľa (8.1.) je Druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána, ktorou končí vianočné obdobie. Sv. omše budú o 7.45 a o 9.30.

Dobrá novina
Koledníci Dobrej noviny navštívili počas týždňa niektoré vaše príbytky. Ku všetkým nestihli prísť a niektorí ste ani neboli doma, preto v piatok (6.1.) po každej sv. omši vystúpia s krátkym programom a pásmom kolied a môžete ešte prispieť milodarom na Dobrú novinu.

1. piatok v mesiaci
V nasledujúcom týždni je aj 1. piatok v mesiaci. Povzbudzujem vás k účasti na sv. prijímaní. Pretože mnohí z vás ste si vykonali vianočnú sv. spoveď a ste v milosti posväcujúcej, platí vám sv. spoveď aj k 1. piatku. Kto by predsa len potreboval sv.  spoveď, spovedám pol hodinu pred každou sv. omšou.
Nevládnych a chorých farníkov, ku ktorým chodievam na prvé piatky, budem spovedať vo štvrtok (5.1.) doobeda od 9.00.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Jančíkov, Varmúsa, Mikovčáka a zo Skotne