TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár a poriadok sv. omší
V pondelok a v piatok budú sv. omše o 17.00. V utorok, stredu a vo štvrtok budú sv. omše, pri svetle sviec, ráno o 6.45, po ktorých budú pre deti prichystané v klubovni malé raňajky.
V sobotu (24.12.) je Štedrý deň. Sv. omša bude ráno o 6.45. Polnočná sv. omša začne o 24.00. Pred polnočnou sv. omšou o 23.30 vystúpi folklórna skupina „Nevädza” s pásmom vianočných kolied, ktoré si s nimi môžete zaspievať.
V nedeľu (25.12.) slávime Narodenie Pána. Sv. omše budú o 7.45 – sv. omša pastierska, o 9.30 a o 11.00.

Cez sviatky je po sv. omšiach výročitá ofera. Za Vaše milodary veľké Pánboh zaplať.

Spovedanie
Hoci sme vo farnosti mali spoločnú sv. spoveď pred Vianocami v sobotu, aj počas nasledujúcich dní, do Štedrého dňa, môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia. Spovedať budem pol hodiny pred každou sv. omšou a v pondelok a piatok bude spovedať aj p. kanonik. Prosím, nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu!

Betlehemské svetlo, Dobrá novina
Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať do kostola na Štedrý deň.
Koledníci Dobrej noviny navštívia vaše príbytky v dňoch 27. a 28. decembra.

Upratovanie
Vo štvrtok (22.12.) od 14.00 sa bude osádzať vianočný strom a stavať betlehem.
V piatok prosíme o upratovanie kostola veriacich od Majtana, Durajčíka, Škorňov Grúň, od Kyselice, Hrtúsov, Šľahorky, Sobčákov a Bohači. Prosím, keby ste prišli pomôcť aj ostatní a povysávali aj lavice dole a na chóruse.

Rozpis bohoslužieb na Vianoce 2022:

Rozpis_bohoslužieb_-_Vianoce_2022.pdf160.24 KB