Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Svetový deň chudobných
Dnes je 6. Svetový deň chudobných, ktorý ustanovil pápež František v roku 2016 a pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

Liturgický kalendár
Vo štvrtok (17.11.) je spomienka sv.  Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok a piatok o 17.00. V utorok, stredu a vo štvrtok ráno o 6.45.


V sobotu (19.11.) o 11.00 vsdp. dekan Ivan Mahrík pozýva všetkých na sv. omšu, ktorou spoločne poďakujeme dobrotivému Bohu, že mu doprial dožiť sa krásneho životného jubilea – 80 rokov. Večerná sv. omša v sobotu nebude!


Budúca nedeľa je 34. nedeľa v cezročnom období (posledná nedeľa v cirkevnom roku) a zároveň je to sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Týždeň Cirkvi pre mládež
V dňoch 14.-20.11. 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá rôzne aktivity pre mladých ľudí. V sobotu (19.11.) budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv.  „Kráľovského dňa”. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na: facebooku, instagrame a na webe: mladez.dcza.sk

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od školy po OÚ a od Peknika.