TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Ruženec
Končí nám mesiac október – mesiac ruženca. Popoludní sa budeme modliť modlitbu posv. ruženca tu v kostole o 16.00 a zajtra o 16.30.

Liturgický kalendár
V utorok (1.11.) je slávnosť a cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých.
V stredu (2.11.) je Spomienka všetkých verných zosnulých.
V piatok (4.11.) je spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa.

Poriadok sv. omší a jubileum
Od budúceho týždňa budú večerné sv. omše v pondelok, v piatok a v sobotu začínať o 17.00.
V utorok (na Slávnosť Všetkých svätých) budú sv. omše ako v nedeľu: o 7.45 a 9.30.
V utorok popoludní o 15.00 bude na cintoríne pobožnosť za duše v očistci.
V stredu (na spomienku všetkých verných zosnulých) budú sv. omše ráno o 6.45 a večer o 17.00.
V piatok (na spomienku sv. Karola Boromejského) budeme sláviť sv. omšu za všetkých zosnulých kňazov a diakonov Žilinskej diecézy.
V sobotu (5.11.) sa vsdp. dekan Ivan Mahrík dožíva životného jubilea – 80 rokov. Pamätajme na p. dekana v modlitbách i sv. omši, ktorá bude o 17.00.
Budúca nedeľa je 32. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30. Po sv. omšiach bude prvonedeľná ofera pre potreby kostola.

Odpustky
Pamätajme na možnosť získania úplných odpustkov v prospech zosnulých. Využite tieto dve možnosti:

  1. návšteva kostola alebo kaplnky spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Tieto odpustky možno získať od poludnia 1.11. do polnoci 2.11.
  2. návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých. Tieto odpustky možno získať raz denne v čase od 1. do 8. novembra.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa vyžaduje: svätá spoveď (krátko pred tým, alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv. Otca(stačí Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. Vo všeobecnosti však treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to aj k všednému.

1. piatok v mesiaci
Budúci týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Keďže mnohí budete chcieť získavať odpustky pre duše v očistci, v pondelok (31.10.) budem spovedať už od 16.00. V ostatné dni si môžete vykonať  sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.
Nevládnych a chorých farníkov budem spovedať vo štvrtok (3.11.) doobeda od 9.00.

Žiakov a študentov budem spovedať v piatok (4.11.) od 12.30 do 13.30.
V piatok (4.11.) budem spovedať od 16.00 do večernej sv. omše, ktorá začína o 17.00.

Adorácia na 1. piatok začne o 16.00.

Kalendáre
Nástenné i stolové kalendáre na rok 2023 si môžete zakúpiť po sv. omši v sakristii.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Cipla, Mrnúsa, Mravca, Študenta a Sučika.