TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár
V utorok (27.9.) je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.
Vo štvrtok (29.9.) je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
V piatok (30.9.) je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V sobotu (1.10.) je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi.

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok a v piatok o 18.00. V utorok, v stredu, vo štvrtok a v sobotu ráno o 6.45. V sobotu večer sv. omša nebude! Budúca nedeľa je 27. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30. Po sv. omšiach bude prvonedeľná ofera pre potreby kostola. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Ruženec
V sobotu nám začína mesiac október – mesiac ruženca. Ruženec cez týždeň začína pol hodinu pred sv. omšou a v nedeľu o 16.00. Chcem povzbudiť dospelých i deti k spoločnej modlitbe posv. ruženca vo vlastných rodinách i v našom chráme. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine. Stačí štvrtina ruženca, čiže päť desiatkov. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Divadlo
V sobotu (1.10.) o 17.00 pri príležitosti mesiaca úcty k starším p. starostka pozýva do Kultúrneho domu v Korni všetkých seniorov, ale aj mladých, ktorí ich budú sprevádzať, na divadelné predstavenie „… a furt sa pije”. Vstup je voľný. Večerná sv. omša v sobotu nebude.

Spolok sv. Vojtecha
Členovia SSV si môžu prísť zobrať do sakristie Pútnik Svätovojtešský na rok 2023. Členské na budúci rok je 8 €.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Jančíkov, Varmusa, Mikovčáka a zo Skotne.