Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár
V utorok (20.9.) je spomienka sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov.
V stredu (21.9.) je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
V piatok (23.9.) je spomienka sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok, piatok a sobotu o 18.00. V utorok, stredu a vo štvrtok o 6.45. Budúca nedeľa je 26. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Jesenné kántrové dni
Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. My sa poďakujeme pri sv. omši v piatok o 18.00. Prineste si niečo zo svojej úrody a položte to pred sv. omšou pred oltár. Po požehnaní všetkých plodov si ich môžete odniesť domov.

Spolok sv. Vojtecha
Členovia SSV si môžu prísť zobrať do sakristie Pútnik Svätovojtešský na rok 2023. Členské na budúci rok je 8 €.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Galušťákov.