TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár
V pondelok (12.9.) je ľubov. spomienka Najsv. mena Panny Márie.
V utorok (13.9.) je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu (14.9.) je sviatok Povýšenia sv. kríža.
Vo štvrtok (15.9.) je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
V piatok (16.9.) je spomienka sv. Kornela, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.

Poriadok sv. omší a zbierka
Sv. omše budú v pondelok, v piatok a v sobotu o 18.00. V utorok a v stredu ráno o 6.45. Vo štvrtok, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, bude sv. omša o 9.30. Budúca nedeľa je 25. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.
V nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár. Za Vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Róbert Smieško, z Klokočova a Johana Lygačová, z Korne. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Majtana, Durajčíka, Škorňov Grúň, od Kyselice, Hrtúsov, Šľahorky, Sobčákov a Bohači