Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

 Liturgický kalendár
V stredu (7.9.) je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.
Vo štvrtok (8.9.) je sviatok Narodenia Panny Márie.

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok ráno o 8.00. V utorok a v stredu ráno o 6.45. Vo štvrtok poobede o 14.00 a v piatok a v sobotu večer o 18.00. Budúca nedeľa je 24. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Veni Sancte
V pondelok (5.9.) o 8.00 pozývam žiakov, študentov a pedagógov na sv. omšu. Budeme prosiť o svetlo a dary Ducha Svätého pre nový školský rok.

Návšteva
Vo štvrtok (8.9.) našu obec v rámci cezhraničnej spolupráce navštívia seniori zo Zašovej. Pri tejto príležitosti bude v našom farskom kostole sv. omša o 14.00, na ktorú srdečne pozývame aj našich seniorov i ostatných farníkov. Cezhraničná spolupráca trvá od roku 2018. Zašovú preslávil obraz Zašovskej Madony. Zašovský chrám a Mariánsky prameň Stračka je cieľom mnohých pútnikov.

Spevokol
Na budúci víkend (9.-11.9.) budú mať v našej farnosti duchovnú obnovu mladí zo spevokolu Filotea zo Žiliny-Vlčiniec. V nedeľu bude hudobne doprevádzať sv. omšu o 9.30. Pozývam na sv. omšu zvlášť deti a mládež.

Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Staník, z Korne a Monika Balážová, z Turzovky. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.Milodary

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Súhradky po Murašonky.