TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár
V pondelok (29.8.) je spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.
V sobotu (3.9.) je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok, piatok a v sobotu o 18.00. V utorok, v stredu a vo štvrtok ráno o 6.45. V sobotu bude vo Farskom kostole v Korni aj sobášna sv. omša o 15.00. Budúca nedeľa je 23. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30. Po sv. omšiach bude prvonedeľná ofera pre potreby kostola. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

1. piatok v mesiaci
Na budúci týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Ctitelia B. Srdca Ježišovho si môžu vykonať sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami. Máme pred sebou posledný týždeň prázdnin a začne školský rok, preto zvlášť pozývam na sv. spoveď žiakov, študentov a učiteľov.
Nevládnych a chorých farníkov budem spovedať vo štvrtok (1.9.) doobeda od 9.00.
V piatok (2.9.) budem spovedať už od 16.30 do večernej sv. omše, ktorá začína o 18.00. Adorácia na 1. piatok začne o 16.30.

Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Pavol Chudej, z Turzovky a Renáta Litvíková, z Korne. Ďalej, Michal Učník, z Korne a Zuzana Gajdičiarová, z Turzovky. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.
Pani Martina Vranečková, kánonickým bydliskom vo Farnosti Korňa, má byť liturgickým obradom zasvätená pre život v povolaní zasvätených panien (Ordo virginum). Kto by vedel o nejakej kánonicko-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od OÚ po Súhradku.