Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

Liturgický kalendár
V pondelok (15.8.) je slávnosť a cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
V sobotu (20.8.) je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok (na sviatok) ráno o 6.45 a večer o 18.00. V pondelok bude o 11.00 aj pohrebná sv. omša za + Jozefa Suchomela. V utorok, v stredu, vo štvrtok, v piatok a v sobotu budú sv. omše večer o 18.00. V sobotu bude aj sobášna sv. omša o 15.00. Budúca nedeľa je 21. v cezročnom období. Sv. omše budú o 7.45 a 9.30.

Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Daniel Majtan a Katarína r. Jurčiová, obaja z Korne. Vo Farnosti Krásno nad Kysucou chcú prijať sviatosť manželstva Ivan Odrobiňák, z Korne a Eva Čamborová z Čadce. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich z Komaníkovej.