Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

 

 

 

 

 

Liturgický kalendár
V pondelok (1.8.) je spomienka sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Vo štvrtok (4.8.) je spomienka sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.
V sobotu (6.8.) je sviatok Premenenia Pána.

Porciunkuly
V utorok (2.8.) možno vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch i bazilikách minor získať úplné odpustky, tzv. „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas´ a Sláva).

Poriadok sv. omší
Sv. omše budú v pondelok, piatok a v sobotu o 18.00. V utorok, stredu a vo štvrtok ráno o 6.45. Budúca nedeľa je 19. v cezročnom období. Sv. omša bude v kostole iba ráno o 7.45. Sv. omša o 9.30 nebude!

Sv. omša na Škorňovom Grúni
Na budúcu nedeľu (7.8.) o 11.00 pozývame spolu s p. starostkou všetkých na sv. omšu pri kríži na Škorňovom Grúni, ktorá bude spojená s traktorovou púťou. Na traktoroch a štvorkolkách prichádzajte na vlastnú zodpovednosť, v dobrom technickom stave (hlavne brzdy). Po sv. omši bude pripravené malé občerstvenie.

1. piatok v mesiaci
Budúci týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Ctitelia B. Srdca Ježišovho si môžu vykonať  sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami. Nevládnych a chorých farníkov budem spovedať vo štvrtok (4.8.) doobeda od 9.00. V piatok (5.8.) budem spovedať už od 16.30 do večernej sv. omše, ktorá začína o 18.00. Adorácia na 1. piatok začne o 16.30.

Upratovanie
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola veriacich od Chylov, Vŕšku, a Korduliakov.