TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

 Bez názvu

 

Názov projektu: 

Zvýšenie atraktívnosti prírodného dedičstva obce Korňa

Cieľ projektu:

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. 

Opis projektu:

Projekt rozvíja cezhraničnú spoluprácu obcí Korňa a Bíla v rámci slovensko - českého pohraničia. Aktivity prinesú úžitok na  oboch stranách hranice v dostatočnej miere a budú využívané rovnomerne všetkými cieľovými skupinami. Uskutočnenie projektu prispeje k zachovaniu, ochrane, podpore a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu sa uskutoční na základe vybudovania 2 ks infotabúľ + altánku a zhotovenia pútača, ktorý nadväzuje na povesť o ropnom prameni v Korni, ktorý je významným prírodným dedičstvom v obci Korňa. Realizáciou projektu docielime vybudovanie turisticky atraktívnych objektov pre zatraktívnenie prírodného dedičstva, ku ktorým neodmysliteľne patrí taktiež ropný prameň v Korni.

Celkové náklady: 

19 818,11 € 

Výška príspevku z EFRR:

16 845,39 € 

Výška príspevku zo štát. rozpočtu:

1 981,81  €

Konečný užívateľ:

Obec Korňa 

Začiatok realizácie projektu:

01.06.2020 

Koniec realizácie projektu:

31.10.2020 

 

 www.sk-cz.eu