Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Korňa Zašová

 

Názov projektu: 

„Zašová – Korňa přeshraniční spolupráce II “

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Celkové náklady: 

25 676 €

Výška príspevku:

15 432 €

Konečný užívateľ:

Obec Zašová

Začiatok realizácie projektu:

01/2021

Koniec realizácie projektu:

12/2021

 

 www.sk-cz.eu