Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Bez názvu

 

Názov projektu: 

Dedičstvo erbov a tradičných remesiel obcí Korňa a Bílá

Cieľ projektu:

2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Opis projektu:

Projekt rozvíja cezhraničnú spoluprácu obcí Korňa a Bílá v rámci slovensko-českého pohraničia. Aktivity prinesú úžitok na oboch stranách hranice v dostatočnej miere a budú využívané rovnomerne všetkými cieľovými skupinami. Uskutočnenie projektu prispeje k zachovaniu, ochrane, podpore a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci projektu bude vybudovaný včelín a altánok v blízkosti stáročných líp v Korni. Tieto objekty budú slúžiť na využitie potenciálu lipového kvetu. V altánku sa budú organizovať besedy pre občanov cezhraničných partnerov. Výsledkom projektu bude aj spoločná brožúra o kultúrnom dedičstve a erboch oboch partnerov ako aj korňanský medovník.

Celkové náklady: 

31.728,45 € 

Výška príspevku z EFRR:

26.969,01 € 

Výška príspevku zo štát. rozpočtu:

3.172,82 €

Konečný užívateľ:

Obec Korňa 

Začiatok realizácie projektu:

01.06.2021

Koniec realizácie projektu:

31.10.2021

 

 www.sk-cz.eu