Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

darovanie krvi 4Najkrajší darček, čo môžeš darovať, je kúsok z teba, preto naša p. starostka Mariannka a členovia DHZ Korňa vymysleli "Korňanskú kvapku krvi".

Skoro ráno 22.12.2020 sa členovia DHZ a občania presunuli po dvojiciach do areálu Kysuckej nemocnice, kde sme podstúpili antigénové testovanie a všetci zdraví smer hematológia, tam už milé sestričky a p. doktorka mali celodenný zážitok s našimi hundrošmi...

Zároveň chceme poďakovať aj občanom p. Veselkovej, p. Kubačákovej so synom, p. Huríkovej a naším členom Mariannke, Janke, Ľubke, Katke, Miške, Stanovi, Vladkovi, Rasťovi 1 a Rasťovi 2 za pomoc pre ľudí, ktorí aj v tomto Vianočnom čase potrebujú životne dôležitú tekutinu.

Dúfam, že sme pomohli a ďakujeme za spoluprácu pánovi riaditeľovi Kysuckej nemocnice počas celého roka.

Ď A K U J E M E

                                      darovanie krvi 4        darovanie krvi 1

Na obr.: Odber krvi v Kysuckej nemocnici