Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Camp 001Počas letných prázdnin usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa hasičský camp, jednalo sa už o druhý ročník. Hlavnou myšlienkou vedenia DHZ Korňa bola trvalá udržateľnosť a kontakt aj s tými mladými hasičmi počas prázdnin, odovzdanie skúseností a poznatkov o hasičskej technike, výzbroji, postupoch pri požiaroch, poskytovaní prvej pomoci a tímovej spolupráci.

Piatok: Tesne po obede už prichádzali deti s rodičmi nabalené povinnou výbavou. Po privítaní, úvodných pokynoch o priebehu akcie a BOZP boli deti rozdelené do týmov, kde mali prideleného svojho veliteľa družstva. Následne kontrola výbavy, náradia a presun vozidlami do stanového campu pri Žiline. Po príchode do campu nasledovalo rozloženie základného tábora a školenie o hasičskej technike. Prvý deň nás privítal dážď, no priebeh campu nebol narušený. Večer bola opekačka a malé zoznámenie kolektívov.

Sobota: Už skoro ráno veliteľ družstva Robo nás všetkých budil na rozcvičku, pre niektorých šok, pre niektorých úsmevný zážitok. Nasledovala hygiena a raňajky, potom výlet do Terchovej na rozhľadňu i ku kovovej soche Juraja Jánošíka. Potom obedík, malá pauza a hry, kde si zasúťažili nielen deti ale aj ich velitelia. Šikovnostné hry mali u  detí veľký úspech a bolo vidieť na ich očiach radosť. Potom nasledovalo školenie v poskytovaní laickej prvej pomoci, školenie o obsluhe a výbave vozidla Iveco Daily. Detičky spájali hadice, prúdnice, obväzovali zranenia a pod..  Večer ešte troška športu v podobe volejbalu a futbalu. Príprava večere, umyť zúbky a spať. No v noci mali účastníci nečakanú udalosť: cvičné výjazdy k lesnému požiaru, záchrane stratenej osoby a poskytnutie prvej pomoci, konečne detičky zistili načo majú baterky.

Nedeľa: Ráno už tradične rozcvička, raňajky a súťaž o najšikovnejšie družstvo. Počas celého campu boli družstvá hodnotené a nakoniec hasičského campu boli body sčítané a ceny spravodlivo rozdané. Víťazné družstvo napokon otvorilo nealko šampanské a mohlo uhasiť dostupnými prostriedkami skutočný oheň, to bolo smiechu kým sa to šťastlivo podarilo. Na záver spoločná foto, obed, zbalenie základného tábora a presun do Korne. Po ceste ešte zaslúžená zmrzlina.

V mene DHZ Korňa a mojom mene chcem poďakovať veliteľom detských družstiev: Monike, Anabelke, Nikolke, Robovi, ďalej tylovému zabezpečeniu Natálke, Janke, Milanovi a naším 17 účastníkom tohto hasičského campu. Žiadne straty neboli zistené, no do úsmevu nás dostávali hlášky „ja som ešte nikdy neopekal vonku“, „ jej my budeme spať vonku, to som ešte nespal“, „rozcvička to je čo“, „my budeme mokrí“.....

Úprimne Vám všetkým zúčastneným ďakujem, ďakujem rodičom za dôveru, ďakujeme obci, ZŠ a CVČ Korňa, CVČ Žirafa za podporu, verím že ostanete v našich radoch DHZ Korňa, po prípade priberiete ďalších kamošov, kamošky a tešíme sa na ďalšie akcie počas roka.

Camp 001

Účastníci na túre v Terchovej

Camp 004

Nočná úloha – poskytnutie prvej pomoci

Camp 002

Súťažné úlohy v šikovnosti a vytrvalosti

Camp 003

Používanie hadíc a hasičských armatúr

Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa