Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

dezinfekcia1Dňa 1. apríla 2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa vyrazili na výpomoc do NsP Čadca, presnejšie išlo o vykonávanie dezinfekcie priestorov nemocnice.

Na tejto akcii sa zúčastnili 4 naši členovia, ktorí za pomoci tlakových rozprašovačov vo vnútorných priestoroch a motorového čističa vo vonkajších priestoroch postupne vykonali dekontamináciu podľa pokynov vedúcej epidemiologičky.

Na základe žiadosti riaditeľa NsP Čadca Ing. Martina Šenfelda sme ponúkli našich členov a vybavenie, no dezinfekčný roztok dodala NsP Čadca. Počas našej práce sme sa stretli len s pozitívnym ohlasom lekárov, personálu i samotných pacientov. Táto činnosť je trošku iná ako naša bežná činnosť, no vzhľadom k vzniknutej situácii sme pružní a dokážeme sa prispôsobiť, veď možno aj my, či naši blízki budú potrebovať pomoc v tomto zariadení. Ďakujeme našim členom: Timovi, Vladovi, Jožovi, Rasťovi za venovaný čas a službu v prospech zdravia nás všetkých.

                                        dezinfekcia1              dezinfekcia2                 

                                        dezinfekcia NSP3              dezinfekcia4

Spracoval a foto: DHZ Korňa

Späť