Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

kurz 001V priebehu mesiaca február 2020 sa v obci Korňa konal akreditovaný kurz prvej pomoci. Jednalo sa pilotný projekt, do ktorého sa zapojili učitelia materskej školy, učitelia základnej školy, určení zamestnanci obecného úradu a novo prijatí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.

V prvej časti kurzu sa účastníci oboznámili teoreticky s postupmi laickej prvej pomoci, následne v druhej časti nasledovala praktická časť, ďalej aj overenie vedomostí pomocou testu a praktickej skúšky. Počas kurzu si účastníci vyskúšali aj modelové situácie a praktické použitie automatického externého defibrilátora AED ZOLL plus, ktorý vlastní aj Dobrovoľný hasičský zbor Korňa. Zúčastnení účastníci vyplnili aj dotazník spokojnosti a hodnotili kurz pozitívne. Na záver chceme poďakovať účastníkom za aktívnu účasť a inštruktorom prvej pomoci z Firesystem s.r.o. za zabezpečenie a organizáciu tohto pre nás potrebného kurzu, veď v poslednom období sme už viackrát zasahovali pri poskytnutí prvej pomoci.

kurz 001           kurz 002
 
Praktické použitie skúšobného AED počas modulovej situácie
 
Spracoval: Rastislav Fatura DiS., veliteľ DHZ Korňa