Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pamiatka zosnulych 2019V deň Sviatku všetkých svätých a predvečer pamiatky zosnulých sa tradične stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na mieste posledného odpočinku našich zosnulých členov, ktorí bez nároku na odmenu pracovali v prospech nás všetkých.

V časoch neľahkých, v časoch povojnových, v čase biedy a hladu boli ochotní obetovať svoj voľný čas, svoje financie a najmä svoje vedomosti a priložili ruku k dielu. Okrem iného vychovali aj následné generácie pracovitých, poctivých a dobrých ľudí – začo im patrí obrovská vďaka a poďakovanie, veď aj my sa niekedy pominieme a bude veríme naším nástupcom, že naše poslanie udržia, budú ho zveľaďovať a vychovajú ďalšie generácie.

Poslanie dobrovoľného hasiča spočíva už v našom slogane: „Bohu cťou, národu prácou, blížnemu pomocou“, zastavme sa na chvíľočku v tomto uponáhľanom živote, zapáľme sviečku, pomodlime sa a len v dobrom zaspomínajme na našich blízkych zosnulých. Mnohokrát ďakujeme Vám...

pamiatka zosnulych 2019

 

                               pamiatka zosnulych 2019 13                  pamiatka zosnulých 2019 1

Späť