Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Sutaz 2019 001V sobotu 27.7.2019 sa konal už XXXII. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostky obce Korňa a DHZ Korňa“ a zároveň IX. ročník hasičskej súťaže vzájomnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry. Po úvodnom hlásení a príhovore predsedu DHZ Korňa p. Miroslava Smažáka, privítali súťažiace deti aj predseda ÚzV DPO Čadca p. Miroslav Koza a tajomníčka ÚzV DPO Čadca p. Marta Balošáková.

Na začiatok sa predstavilo 13. hasičských družstiev mladých hasičov, kde aj naši mladí hasiči ukázali svoju šikovnosť a odhodlanie dosiahnuť najlepší čas v kategórii požiarneho útoku s vodou. Ako prvé štartovalo domáce družstvo detí, ktoré krásnym časom 20,178 sek. nastavilo latku vysoko. Následne pokračovali detské kolektívy s celého okresu. Na prvom mieste v kategórii chlapcov zvíťazili deti DHZ Raková (18,636), 2.miesto DHZ Korňa (20,178), 3.miesto DHZ Vychylovka (21,693) a v dievčenskej kategórii zvíťazili DHZ Nová Bystrica (21,366). Počas súťaže týchto kolektívov prebiehala súbežne, aj súťaž mladých hasičov pod názvom projektu „Hasičský šport pre mladých hasičov v Korni“ – kde sa mohli voľne prihlásiť aj deti nesúťažiace v požiarnom útoku. Počas celého dňa sa v tejto disciplíne vystriedalo veľmi veľa detí. Ako odmenu dostali poďakovanie a medailu s drobnými odmenami.

Sutaz 2019 001

Slávnostné príhovory a zahájenie súťaže

Následne poobede na nástupe družstiev súťažiacich boli odmenení aktívni členovia za aktívnu pomoc a prácu v našom dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa. Po príhovore starostky obce Korňa Ing. Marianny Bebčákovej s poďakovaním členom DHZ Korňa na čele s predsedom p. Miroslavom Smažákom, ktorý si následne prevzal z jej rúk krásny darček. Ako prvé v kategórii šport štartovali domáce ženy DHZ Korňa a postupne, už súťaž nabrala šmrnc. Počasie a dobrá športová atmosféra sa niesla počas celého podujatia. V prestávke naše spolupracujúce organizácie Asociácia samaritánov SR a kynológovia pod vedením p. Sventeka predviedli ukážku poslušnosti psíkov a aj ukážku lokalizácie a transportu zranenej osoby.

Sutaz 2019 002

Príprava súťažného tímu obecného úradu Korňa

Sutaz 2019 003

Víťaz v ženskej kategórii DHZ Korňa

Sutaz 2019 004

Víťaz v mužskej kategórii domáci DHZ Korňa

Popoludní už boli známe výsledky:
V kategórii muži: 1.miesto DHZ Korňa A, 2.miesto DHZ Krásno nad Kysucou, 3.miesto DHZ Makov, 4.miesto DHZ Olešná, 5.miesto DHZ Stará Bystrica.
V kategórii žien: 1.miesto DHZ Korňa, 2.miesto DHZ Oščadnica, 3.miesto DHZ Makov.
V kategórii podľa pravidiel DPO SR: 1.miesto DHZ Horný Kelčov, 2.miesto DHZ Makov, 3.miesto DHZ Korňa A.
V kategórii PS 8 veterán: víťaz DHZ Korňa B a súťaže sa zúčastnilo premiérovo aj hasičské družstvo obecného úradu Korňa pod vedením starostky obce, ktoré si vyslúžilo obdiv a veľký potlesk.
Naša súťaž bolo tento rok zameraná na získanie finančnej pomoci pre malé dievčatko Klárku (vek 20 mesiacov), ktorá trpí svalovou dystrofiou. Touto cestou chcem poďakovať všetkým čo sa na tejto podpore podieľali. V závere súťaže nás aj samotná Klárka v sprievode oboch rodičov navštívila a v mene Dobrovoľného hasičského zboru Korňa predseda DHZ Korňa p. Miroslav Smažák a veliteľ DHZ Korňa Rastislav Fatura odovzdali finančnú čiastku zisku vo výške 800 eur, ktoré sa použijú na liečbu a pomoc pre Klárku.

Sutaz 2019 005Odovzdanie finančného daru 800 eur pre ťažko chorú Klárku

Sutaz 2019 006

Odovzdanie medailí pre súťažiace detičky

Na záver chceme poďakovať všetkým čo finančne, materiálne, personálne pomohli pri organizácii tohto športového podujatia, ďakujeme aj starostke obce, vedeniu obce OZ, zamestnancom obce, sponzorom, priaznivcom, podporovateľom, dodávateľom, DJ, hosťom, divákom, hasičským družstvám a najmä našim všetkým členom čo priložili ruku k dielu. Veď na usporiadaní tejto akcie odpracovali naši členovia 588 hodín zdarma bez nároku na odmenu a na úkor svojho voľného času, je potrebné si vážiť týchto ľudí, ktorí ešte u nás v obci sú a neberme im ich elán a chuť.

Toto podujatie bolo s podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci výzvy: „Aktívny človek = aktívna spoločnosť“ a úspešného projektu obce Korňa a DHZ Korňa „Hasičský šport pre mladých hasičov v Korni“ za čo úprimne ďakujeme.

Sutaz 2019 007

Späť