Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

logo DHZ

V dňoch 2. až 4. mája 2019 sa konal už v poradí 14. ročník tejto prestížnej hasičskej a záchranárskej výstavy v meste Trenčín. Potrebné podotknúť, že je to jediná výstava svojho druhu na Slovensku a má dvojročnú periodicitu. Na základe našich minuloročných vystavovaní sme aj v tomto ročníku nemohli chýbať.

Už v stredu 1. 05. 2019 sme pobalili potrebnú výstroj, výzbroj a vyrazili do Trenčína. Následne sme rozložili stan, vozidlo a štvorkolku podľa pokynov usporiadateľov. Počas ďalších troch dní naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa návštevníkov oboznamovali s našou prácou a v stanovenom harmonograme sme v rámci ukážok predstavili spôsoby hasenia požiaru horľavých kvapalných látok s použitím ručného práškového hasiaceho prístroja. Vždy sme oslovili divákov a spomedzi nich sme vybrali, poučili a on (ona) si následne výskúšal požiar uhasiť. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, nakoľko nie každý sa s takouto praktickou ukážkou stretol na vlastnej koži. Počas nášho pôsobenia nás prišli pozrieť a povzbudiť aj ministerka vnútra SR Ing. Denisa Saková PhD., prezident HaZZ SR gen. JUDr. Alexander Nejedlý, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ KR HaZZ v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapusniak PhD., riaditeľ OR HaZZ v Čadci pplk. Ing. Stanislav Zdařil, generálny riaditeľ krízového riadenia MV SR plk. Ing. Marián Dritomský, predseda ÚzV DPO Čadca Miroslav Koza, tajomníčka ÚzV DPO Čadca Marta Balošáková a veľa ďalších vzácnych hostí. Príjemné prekvapenie bola aj návšteva našich detí zo základnej školy Korňa pod dozorom riaditeľky ZŠ Korňa Mgr. Jaroslavy Srničkovej a jej kolegov, detičky prekvapilo množstvo najnovšej techniky ale aj tej historickej. Aj touto cestou sa chceme poďakovať prezidentovi HaZZ gen. Alexandrovi Nejedlému, vedeniu HaZZ za možnosť prezentovať svoju prácu a šíriť dobré meno hasičstva. Ďalej ďakujeme našim zúčastneným členom a vedeniu obce za vytvorené podmienky pre našu organizáciu.

FirEco 2019 001

Spoločná foto s ministerkou vnútra

FirEco 2019 002

Stan DHZ Korňa

FirEco 2019 003

Ukážka hasenia požiaru

FirEco 2019 004

Spoločná foto detí zo ZŠ Korňa

Spracoval: Rastislav Fatura DiS., veliteľ DHZ Korňa

Späť