TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

logo DHZ

V nedeľu 10.3.2019 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru Korňa. Prítomných privítal predseda Miroslav Smažák, svojou účasťou nás podporila starostka obce Ing. Mariana Bebčáková, predseda ÚZV DPO Čadca Miroslav Koza, tajomníčka ÚZV DPO Marta Balošáková, podpredseda ÚZV Ladislav Šimašek, prezident ASSR MUDr. Marcel Sedlačko a zástupcovia DHZ Stará Bystrica, Makov, Turzovka, Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou a Staré Hamry (CZ).

Správu o činnosti predsedu DHZ predniesla v jeho slovách Mgr. Monika Dubačová, správa obsahovala početnú zásahovú činnosť, brigády, úspechy - neúspechy na súťažiach, ale aj slová vďaky za podporu našej činnosti. Následne veliteľ DHZ Korňa Rastislav Fatura prítomným formou prezentácie priblížil činnosť v roku 2018. Po bohatej diskusii, kde hospodár DHZ Ladislav Fatura prebral upomienky od hostí, prítomným členom DHZ Korňa boli z rúk vedenia DHZ Korňa odovzdané ocenenia za najviac odpracovaných hodín v r. 2018, za najviac účasti na zásahoch a za skvelú reprezentáciu v hasičskom športe. Ďalej sme nezabudli ani na našich jubilantov, zagratulovali sme tajomníkovi DHZ Michalovi Trembošovi k narodeninám, ďalej našej susedke z DHZ Turzovka Anne Vyšinskej a všetky ženy na čele so starostkou obce dostali ružu z rúk predsedu a veliteľa. Nemôžem nespomenúť, že v r. 2018 naši členovia odpracovali 1 380 hodín + na zásahoch 1 412 hodín + 30 x tréning a 28 súťaží v hasičskom športe – je to obrovský kus práce a obety, preto ďakujeme všetkým za každú odpracovanú, odhasenú či odcvičenú hodinu v našom zbore. Ďalej ďakujeme predsedovi a vedeniu DHZ, starostke obce, poslancom OZ, sponzorom, podporovateľom a členom za podporu – bez Vás by to nešlo.

 VCS 001

Na obr.: Najviac činní členovia DHZ, spoločne so starostkou obce

VCS 006

Na obr.: Odovzdávanie kvetov k MDŽ

VCS 004

Na obr.: Prijatie nových členov

Spracoval: Rastislav Fatura DiS., veliteľ DHZ Korňa

Späť