Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj. V tento týždeň spomienok a zapálených sviečok sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa stretli, aby si pripomenuli sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých na obecnom cintoríne.

pamiatka zosnulych

Pod vedením predsedu p. Miroslava Smažáka sme navštívili hroby zosnulých zakladateľov a aktívnych členov DHZ Korňa, každý z nich si zaslúži úctu a spomienku, nakoľko počas svojho mnohokrát krátkeho života obetovali v prospech dobrovoľných hasičov - na úkor svojich blízkych veľa voľného času. Spomeniem len, že kto nepozná svoju históriu, nezaslúži si budúcnosť, preto je našou prioritou podporiť mládež a viesť ju k úcte k starším a našej bohatej hasičskej histórii.

V mene vedenia DHZ Korňa ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť. A odkaz tým do hasičského neba „Nezabúdame a ďakujeme Vám“.

pamiatka zosnulych 8

Na obr.: Členovia DHZ Korňa pri modlitbe a zapálení sviečky

pamiatka zosnulych 2018. 5

Spracoval a foto: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa

Späť