TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

 logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj. Dobrovoľní hasiči z Korne patria medzi členov Asociácie samaritánov SR a v rámci spolupráce uzatvorili leto 7. ročníkom Medzinárodnej súťaže mladých samaritánov, ktorá sa konala v dňoch 24. až 27. augusta v Nemeckom meste Flensburg a v Dánskom meste Sønderborg. Táto súťaž sa koná v dvojročných intervaloch v jednotlivých štátoch Európy, združených v organizácii Samaritan Internacional.

 

24. august (piatok) ZAHÁJENIE SÚŤAŽE
Slovenskí samaritáni sa po niekoľko hodinovej ceste ubytovali v Nemeckom meste Flensburg, kde ich čakala registrácia a následne večera. Po výdatnej večeri nasledovalo zahájenie súťaže pod názvom „SAMARITAN Contest 2018”.

a cela spolocna


25. august (sobota) SÚŤAŽ
Sobota sa niesla v súťažnom duchu. Skorý ranný budíček, rýchle raňajky, posledné slova o taktike a hor sa do boja. Ako prvá zo SR vyštartovala skupina A pod vedením Jakuba Liščinského (člen ASSR) a o niekoľko hodín neskôr sa do boja pustila skupina B pod vedením Rastislava Faturu (člen DHZ Korňa a ASSR). Táto súťaž pozostávala z niekoľkých častí. Prvá časť bola rozdelená na niekoľko úloh: orientácia v meste Flensburg. Po obdŕžaní mapy a otázok jednotlivé odpovede na uvedené otázky sa nachádzali v meste Flensburg, ďalej súťaž v zručnosti a najdôležitejšiu časť tvorila PRVÁ POMOC. Prvá pomoc bola rozdelená do štyroch stanovísk, ktoré sa nachádzali v určitých častiach mesta Flensburg. Tu sa súťažiaci stretli s niekoľkými prípadmi ako napr. zasiahnutie el. prúdom, kolaps s následnou KPR, šok, mozgová mŕtvica, poranenie brucha pri bitke, poranenie chrbtice, podchladenie a pod. Tieto zinscenované úlohy preverili u súťažiacich znalosti prvej pomoci, ale aj schopnosti reagovania v určitých nepriaznivých situáciách ako napr. bitka opilcov, maloletí pod vplyvom alkoholu, či zvedaví diváci. S týmto všetkým museli súťažiaci bojovať. Po ukončení prvej časti nasledoval písomný test. Po tomto náročnom dni čakala na súťažiacich večera, po ktorej sa im obnovili sily a mohli sa venovať tretej časť súťaže. Tretia časť súťaže bola KREATÍVNA ČASŤ, môžeme povedať, že bola na odľahčenie a spríjemnenie atmosféry pre jednotlivých súťažiacich. Cieľom tejto časti bolo predviesť 5 minútovú scénku na tému „Piráti z Baltského mora”. Táto časť bola hodnotená potleskom súťažiacich. Tu ukázali slovenskí samaritáni svoj herecký talent a skončili na peknom druhom mieste.

 

26. august (nedeľa) OBJAVENIE HISTÓRIE V DANSKOM MESTE Sønderborg
V nedeľu všetci účastníci súťaže vycestovali do Dánskeho mesta Sønderborg. Maličké mestečko v sebe ukrývalo významnú udalosť dánskych dejín, kde sa odohrávala vojna medzi Pruskom a Dánskom r. 1864. V tomto meste sa samaritáni vrátili niekoľko rokov späť do histórie. Vyskúšali si vyrobiť náboj do pušky, napísať list svojej rodine, vyskúšali si prácu s morzeovkou a upiekli si placky. Po výnimočnom zážitku sa vrátili späť do mesta Flensburg, kde sa konala spoločná večera a vyhodnotenie súťaže.

Samaritani 001             Samaritani 002

Samaritani 003          Samaritani 004


Výsledky súťaže: Asociácia samaritánov Slovenskej republike sa umiestnila na 4. mieste.

Tím SKUPINY A: vedúci Jakub Liščinský
                         súťažiaci: Monika Dubačová (člen DHZ Korňa), Annamária Koreňová, Marcela Čonti, Viktor Kuľha, Martin Adamiak

Tím SKUPINY B: vedúci: Rastislav Fatura (člen DHZ Korňa),
                         súťažiaci: Anabela Staníková (člen DHZ Korňa), Natália Kminková (člen DHZ Korňa), Nikola Bohačíková (člen DHZ Korňa), Adam Tešla (tlmočník)

 

Všetkým súťažiacim chceme poďakovať za vzornú reprezentáciu Asociácie samaritánov SR a Dobrovoľného hasičského zboru Korňa. Súťažiaci členovia DHZ Korňa chcú vyjadriť veľkú vďaku za možnosť reprezentácie Asociácii samaritánov SR, za sponzoring Rastislavovi Faturovi a firme FIRE SYSTEM s.r.o - Marcele Kavalkovej Faturovej.

Samaritani 005

Spracoval: Mgr. Monika Dubačová, člen výboru DHZ Korňa