TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj. Výročná členská schôdza a voľby výboru v Dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa.

 

Na rozhraní rokov 2016 – 2017 sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a medzi pozvanými nechýbali hostia: starosta obce Štefan Belko, riaditeľ OR HaZZ v Čadci pplk. Ing. Stanislav Zdařil, zástupcovia OV DPO Čadca Ladislav Dedič a Peter Dorman a členovia partnerských organizácii. Úvodnú správu o činnosti predniesol predseda DHZ Miroslav Smažák, nasledovala správa o financovaní od hospodára Ladislava Faturu, ďalej boli prítomní oboznámení o prehľade výjazdovosti veliteľom Rastislavom Faturom. Treba spomenúť, že v roku 2016 zasahovali členovia DHZ Korňa pri 107 zásahoch ( z toho 87 technická pomoc, 9 požiarov, 3 dopravné nehody, 6 cvičení, 1 planý poplach, 1 iné udalosti). Spolu na zásahoch strávili 1606 hodín + na brigádach 1632 hodín + absolvovali 33 školení a 36 tréningov a súťaží. Musím zdôrazniť, že všetku činnosť vykonávajú členovia bez nároku na odmenu. Ako motivácia im postačí dobrý pocit z dobrej vykonaj práce a záchrany ľudského života. Koncom roka bol pre najaktívnejších zorganizovaný výlet do Poľska a najaktívnejšie detičky cestovali na 4 dni do Rakúska na výlet.

VyrSchodza 2017

Na foto: predsednícky stôl aj s hosťami

Nakoľko sa jednalo o volebný rok, uskutočnili sa aj nové voľby do vedenia DHZ Korňa. Vedenie stalo z väčšej časti pôvodné, ale do výboru bola doplnená Monika Dubačová, ktorá nahradila odsťahovanú za prácou Annu Gajdošovú. Sme v novom roku 2017, v ktorom nás čaká veľa veľa práce najmä na školení a obnove, doplnení materiálno technického vybavenia a brigádach na výstavbe garáže a údržbe techniky. Vo vystúpení hostí a poďakovaní starostu obce bolo cítiť srdečné poďakovanie a priania všetkého dobrého do ďalšej činnosti. Nakoniec chceme poďakovať všetkým členom čo len aj hodinkou brigády pomohli pri zveľaďovaní techniky DHZ, ďalej chceme poďakovať starostovi obce, poslancom OZ, sponzorom, podporovateľom, fanúšikom, vedeniu ministerstva vnútra a HaZZ, Polícii, partnerským organizáciám za podporu, spoluprácu a tešíme sa na nový rok 2017.

VyrSchodza 2017 1

 

VyrSchodza 2017 2

 

Spracoval a foto: Rastislav Fatura, veliteľ DHZ Korňa

 

predseda: Miroslav Smažák, tel. 0908 123 737                             veliteľ Rastislav Fatura, tel. 0905 691 967