TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Originálny článok na: http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=338&...

Väčšina mladých ľudí sa chodí vo svojom voľnom čase zabávať do barov na diskotéky. Naši dobrovoľný hasiči a hasičky z Korne využili svoj voľný čas prospešnejšou aktivitou a v sobotu 21.9. 2013 o 20:00 sa zúčastnili nočnej hasičskej súťaže v Hornom Kelčove, kde sa stretli s ľuďmi s rovnakým záujmom. Neodradila ich tma ani chladné počasie a zmerali si sily inými silnými družstvami v hasičskom útoku.

Napriek silnej konkurencii ženy z Korne svoj útok úspešne ukončili a ich výsledný čas ich posunul na stupeň víťazov. Ženy z Korne mali aj najrýchlejšiu prúdarku Gabiku Stanikovú s časom 18,69 sek. a výsledným časom 19,33 sek. získali 1.miesto. Na druhom miest sa umiestnilo domáce družstvo žien z Horného Kelčova a na treťom mieste skončilo družstvo žien z Kolárovíc.

V mužskej kategórii skončili naši hasiči na 4.mieste, najrýchlejší prúd v mužskej kategórii získal P.Vyrobík (DHZ Korňa), ktorého si požičala DHZ Bytčica.

Touto súťažou sa ukončila tohtoročná športová sezóna, ďalej nás čakajú preventívne prehliadky v obci, odborná príprava členov zásahovej jednotky, prípravy na hasičský ples a v neposlednom čase príprava 60-tich osláv založenia

Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.