Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Dňa 25.11.2010 sa konal už 9. ročník hasičskej súťaže „O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany Železný hasič 2010“ vo Zvolene na TUZVO. Tejto prestížnej súťaže sa po prvý krát zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, načerpali cenné skúsenosti a prekvapili s celkovým umiestnením Štefan Belko (12.miesto) a Patrik Vyrobík (23.miesto).

Na štart sa postavilo 52 súťažiacich z piatich vysokých škôl a dvoch stredných škôl, ktoré majú v študijných programoch problematiku ochrany pred požiarmi (Univerzita národnej obrany Miklósa Zrínyho v Budapešti, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostrave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline, Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene), ale aj zástupcovia iných dobrovoľných hasičských zborov zo SR.

Titul Železného hasiča 2010 a Putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany získal Michal Libiček z domácej Technickej univerzity vo Zvolene. Tento titul získal už tretí krát (2010, 2008, 2007). V kategórii ženy titul Železný hasič získala Veronika Borůvková z VŠB – TU v Ostrave. Všetkým treba na záver, za uvedené nasadenie a podporu, poďakovať. Jubilejný X. ročník sa uskutoční ako tradične „posledný štvrtok v novembri“, 24. novembra 2011.

Rastislav Fatura, veliteľ DHZ, poslanec obecného zastupiteľstva