Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Dňa 16, 17 a 18. mája sa konala jubilejná púť na horu Živčáková pri príležitosti 50.rokov od zjavenia Panny Márie. Dobrovoľný hasičský zbor Korňa poskytol bez nároku na mzdu členov a techniku CAS 32 T 148, MB Sprinter, na zabezpečenie Protipožiarnej asistenčnej hliadky a reguláciu dopravy na parkovisku Živčáková a okolí Kaplnky.

Dobrovoľný hasiči sa striedali nepretržite od piatka 13. hodiny až do nedele 18. hodiny. Pri tejto činnosti hasiči likvidovali požiar skládky haluzín a koreňov v blízkosti kaplnky, ktorý úmyselne založili pútnici na nedovolenom mieste. Ďalej hasiči čistili vapexom cestu znenčistenú na Živčákovú od prevádzkových kvapalín.

Výbor DHZ Korňa ďakuje všetkým zúčastneným členom za pomoc pri zabezpečení tejto zložitej akcie. Približný počet účastníkov za tieto tri dni dosiahol 10 tisíc.

Zúčastnený členovia: Fatura Ladislav, Smažak Miroslav, Fatura Rastislav, Andrej Nehera, Stanik Martin, Chylik Jaroslav, Peter Voštinák, Jozef Jančík ml, Ivan Vyrobík, Jozef Učnik st., Miroslav Učnik, Miroslav Kocur, Tkačik Martin, Štefan Belko, Patrik Vyrobik, Lukaš Jurík, Stano Bohač, Mário Paľuch a Mário Slezák.

Na akcii ďalej pomáhali: starosta obce Jozef Kontrik, zástupca starostu p.Homola, poslanec OZ p.Vyrobík, Ladislav Paľuch, Martin Kontrik, Peter Kontrik a pracovníci obecného úradu.

Autor článku : Fatura Rastislav