Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

tfa luky 2

 

Dňa 6.5.2023 sa konala v obci Lúky detská súťaž v disciplínach TFA, v ktorej sa zúčastnili v kategórií starší žiaci aj mladí členovia TFA tímu DHZ Korňa. Po zimnej príprave ich prevetrala trať v okrese Púchov – obec Lúky. Súťažiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa veku, naši chlapci sa v skupine starší žiaci umiestnili nasledovne:

1. miesto Oliver Veselka

2. miesto Jakub Bebčák

5. miesto Branko Škerko

Šťastie sa usmialo na našich mladých TFA-čkarov, vybojovali si skvelé umiestnenie a patrí im za to gratulácia, ďalej poďakovanie patrí Janovi Bebčákovi, ktorý ich na súťaži podporoval a aj jeho kolegom, čo v zime pomáhali pri TFA tréningoch.

tfa luky 1