Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Kurz PP 002

 

Opakovanie je matkou múdrosti, to platí najmä pri našich zásahoch, ktoré sú zamerané na poskytnutie prvej pomoci a vykonávanie First Responder na žiadosť operačného strediska zdravotnej záchrannej služby. V mesiaci apríl sme za pomoci inštruktorov Firesystem s.r.o. absolvovali certifikovaný kurz prvej pomoci. Hojná účasť nás potešila a dala nám silu do ďalších aktivít a výziev. Akcie sa zúčastnili aj noví členovia a členovia DHZ Stará Bystrica. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť.

 

                                             Kurz PP 003             Kurz PP 001

Na obr.: Poskytnutie KPR za pomoci automatického externého defibrilátora