Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

mz 001

 

V nedeľu 2.4.2023 sa konal nultý ročník súťaže „Mladý záchranár“, ktorú usporiadala Hasičská stanica Kysucké Nové Mesto – Okresného riaditeľstva HaZZ v Čadci. Mládež a aj tí najmenší sa tešili na túto netradičnú súťaž, ktorú tvorili viaceré úlohy, ako napr.: test z dopravnej výchovy, prvej pomoci, či ochrany pred požiarmi. Ďalšou úlohou bolo poskytnutie prvej pomoci pri modelových situáciách úrazov, orientácia v zadymenom teréne, možnosti použitia hasiacich prístrojov, skúška volania na tiesňovú linku a ťahanie útočného vedenia cez prekážkovú dráhu. Počasie síce neprialo, ale nenechali sme sa odradiť. Tejto súťaže sa zúčastnilo 6 našich trojčlenných družstiev, čo znamená, že o krúžok mladých hasičov je v Korni veľký záujem.

No prejdem už k samotným výsledkom, kde prekvapivo naši najmladší „ŠPUNTI“ získali vo svoje kategórii 2. miesto, ďalším prekvapením bol aj chlapčenský tým v kategórii starších žiakov, ktorý získal 3. miesto a dievčatá „CRAZY FROGS“ získali 1. miesto a teda aj s celkovým počtom vyrazili dych nielen nám, ale aj ostatným súťažiacim. Prekvapili najmä bezchybným testom, kvalitným prevedením prvej pomoci, či skvelou orientáciou v zadymenom teréne. Ale nikdy nie je nič zadarmo, preto ďakujeme detičkám a ich rodičom za dôveru, trénerom Anabelke, Milanovi za ich prípravu, motiváciu a aj ďalším dospelákom Veronike, Natálke, Igorovi, Robovi, Mišovi, Janovi, Majkovi za výpomoc pri nácviku pre túto netradičnú súťaž. Veľké poďakovanie patrí usporiadateľom na čele so Štefanom Rockym za organizáciu tejto veľmi prospešnej a netradičnej súťaže. Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným a teší nás úspech našich nových nástupcov.

  mz 015  mz 002  mz 005

mz 003   mz 013  mz 014

Rastislav Fatura, veliteľ DHZ v Korni