Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pamiatka zosnulych 2

V nedeľu poobede sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa a vyrazili na miestny cintorín, kde položili venček, zapálili sviečku a zaspomínali na časy minulé. Na časy, kde ešte spoločne jazdili na Tatre 805, či Avii, keď sa ešte ručne štartovali PS 8, keď ešte svoje stroje roztláčali. Doba sa modernizuje a aj naša technika nabrala šmrc, začo sme vďační, no nesmieme zabudnúť na našich členov. Na našich aktívnych členov Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, ktorí obetovali svoj čas, zdravie a ochotu pomôcť svojmu blížnemu. Preto dávame veľký dôraz, aj v súčasnosti, na odovzdanie svojich vedomostí, zručností a odkazu dobrovoľného hasičstva „Bohu cťou, národu prácou, blížnemu pomocou“ pre našich nástupcov novej generácie. Každoročne si tento sviatok Všetkých svätých a pamiatku zosnulých pripomíname a pri jednotlivých hroboch si spomenieme, zasmejeme sa, či pustíme aj slzu... Na svete je ešte veľa dobrých ľudí a časť z nich je aj u nás a zato sme veľmi vďační – veru hasičská rodina nezabúda.....

pamiatka zosnulych 1    pamiatka zosnulych 4

  pamiatka zosnulych 3