TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subork režimu sociálnych a zdravotníckych zariadení, prevádzok, vstupu do SR zo zahraničia a o predĺžení núdzového stavu.