Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 09. 12. 2020 od 07:15 hod. do 17:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Sučíkov, U Chylov a U Malicherov

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedenými v prílohe.

Oznámenie_o_prerušení_distribúcie_elektriny_pre_popisné_čísla_7.pdf234.99 KB