Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že v našej obci Korňa bude prebiehať Zber veľkoobjemových odpadov. Veľkoobjemový odpad sa bude zvážať postupne po jednotlivých častiach obce:

PONDELOK 26. 10. 2020  – hlavná cesta od obecného úradu smer Bohačíkovci,

                                                  Smažákovci, Murašonky, Šľahorka, Grúň,

                                                  Durajčíkovci, Hrtúsovci, Sobčákovci

UTOROK 27. 10. 2020 –       hlavná cesta od obecného úradu do Zátoky,

                                                  Komaniková, Korduliakovci, Sučíkovci, Chylovci

STREDA 28. 10. 2020 –        hlavná cesta od obecného úradu po Kriváň, stará cesta,

                                                   Ciplovci, Študentovci

ŠTVRTOK 29. 10. 2020 –      hlavná cesta od Kriváňa do Nižnej Korne, U Dubači,

                                                   Žilovci, Malíkovci, Nad Hájnicou, Chrapovci,

                                                   Muchovci, Jančíkovci

objemny odpad

Občania si vyložia veľkoobjemový odpad pred svoje domy a brány a to v ten deň hneď ráno, kedy je plánovaný zber v uvedenej lokalite. Traktory sa nebudú spätne vracať na tie isté miesta vývozu. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov odpadu. Za veľkoobjemový odpad sa považuje: autobatérie, televízory, chladničky, práčky, okná, dvere, nábytok.