TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných)

v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

RVPS žiada občanov obce Korňa o nahlásenie registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10.2020. Informačné letáky sú prílohou tohto oznámenia.

Prílohy oznámenia:

Plagat_01.pdf314.10 KB

Plagat_02.pdf322.82 KB

Plagat_03.pdf322.82 KB

Plagat_04.pdf443.38 KB

Plagat_05.pdf447.63 KB

Plagat_06.pdf638.47 KB

Plagat_07.pdf319.40 KB